Burmistrz Miasta Piastowa ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie.

Działając na podstawie Uchwały Nr LXIX/469/2023 Rady Miejskiej W Piastowie z dnia 12 września 2023 roku – Burmistrz Miasta Piastowa ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Miasta Piastowa. Wnioski o przedmiotową dotację – zaadresowane do Burmistrza Miasta Piastowa – należy składać na druku stanowiącym załącznik do przedmiotowej Uchwały ( wzór druku w załączeniu)w terminie do dnia 20 września 2023 roku w Kancelarii Urzędu Miejskiego ul. 11 Listopada 2.

Burmistrz Miasta Piastowa

Grzegorz Szuplewski

Do pobrania wzór wniosku o dotację:Wzór wniosku


 Powrót