Zgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego

ZGŁOSZENIE JUBILEUSZU DŁUGOLETNIEGO POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

DO WGLĄDU:
Dokumenty tożsamości jubilatów

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Urząd Stanu Cywilnego ul. 11 Listopada 8
parter pokój Nr 2 Klatka B
tel. 22 770 52 75

JEDNOSTKA PROWADZĄCA:
Urząd Stanu Cywilnego 

GODZINY PRACY URZĘDU STANU CYWILNEGO:
Poniedziałek 9:00-18:00,
wtorek, środa, czwartek 8.00-16.00,
piątek 8:00-15:00.

OPŁATY:
Brak.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Stanu Cywilnego w Piastowie w zakresie przekazania projektu wniosku do Urzędu Wojewody Mazowieckiego.

TERMIN ODPOWIEDZI:
Po rozpatrzeniu wniosków Jubilaci otrzymują list gratulacyjny od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie około sześciu miesięcy od daty złożenia wniosku.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Brak.

UWAGI:
Wnioski o nadanie medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie” przekazywane są do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, który przedstawia je Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczeni medalem za długoletnie pożycie mogą być małżonkowie, którzy przeżyli 50 lat w jednym związku małżeńskim. Zgłoszenia można dokonać w tym samym roku w którym obchodzony jest jubileusz zawarcia związku małżeńskiego. Jeżeli rocznica przypada w styczniu lub lutym, wniosek można składać od miesiąca listopada w poprzedzającym roku.

Ceremonie wręczenia medali odbywają się kilka razy do roku. Podczas uroczystości odbywa się akt dekoracji Jubilatów dokonywany przez Burmistrza Miasta Piastowa

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 475)
2. Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego postępowania w sprawach nadawania orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U. z 2004 r. Nr 277, poz.2743).

Formularze do pobrania:

Wniosek o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

 Powrót