Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego                                Sala Ślubów USC

ul. 11 Listopada 8                                            ul. Bohaterów Wolności 23
klatka B: parter, pok. 2                                     Willa Millera
                                                                             Nowa Sala Ślubów

tel.: 22 77 05 275
fax. 22 723 10 53

usc@piastow.pl

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Ewa Soroka 

Godziny przyjęć interesantów w Urzędzie Stanu Cywilnego:

poniedziałek: 9.00 - 17.30*
wtorek - czwartek: 8 .00 - 15.30*
piątek: 8.00 - 14.30*

*przyjmowany jest ostatni interesant

Numer konta Bank Pekao SA Centrum Korporacyjne Lublin 32 1240 5497 1111 0010 7489 3897

RODO: Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)


Przydatne informacje:

1. Zgłoszenie urodzenia dziecka
2. Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa dziecka narodzonego lub dziecka poczętego
3. Przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia dziecka
4. Nadanie dziecku nazwiska męża matki
5. Zgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego
6. Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC
7. Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi
8. Wydanie Zaświadczenia o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
9. Wydanie zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa
10. Przyjęcie oświadczenia od małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
11. Rejestracja orzeczonego rozwodu w Unii Europejskiej
12. Rejestracja orzeczenia sądu zagranicznego na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego
13. Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg
14. Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego
15. Odtworzenie treści zagranicznego dokumentu
16. Sprostowanie aktu stanu cywilnego
17. Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
18. Wydanie Odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia
19. Zmiana imienia
20. Zmiana nazwiska
21. Zgłoszenie zgonu


 Powrót