Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego

Wymagane dokumenty
1. wniosek najemcy o wykup lokalu,
2. umowa najmu,
3. ankieta z Zarządu Budynków Komunalnych o najmie lokalu,
4. przy lokalu po PKP dodatkowo zaświadczenie o zatrudnieniu, decyzja o przyznanej rencie lub emeryturze.

Opłaty
Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Piastowie

Warunki sprzedaży lokalu komunalnego
1. wykupując lokal za gotówkę - zniżka wynosi 70% od ceny wolnorynkowej lokalu
2. wykupując lokal na raty - zniżka wynosi 50% od ceny wolnorynkowej lokalu, gdy pierwsza rata wynosi 10% wartości lokalu,
3. wykupując lokal na raty - zniżka wynosi 60% od ceny wolnorynkowej lokalu, gdy pierwsza rata wynosi 50% wartości lokalu,
Należność za wykup lokalu można rozłożyć maksymalnie na 10 rocznych rat.

Warunki sprzedaży lokalu po PKP
1. przysługuje zniżka
• za każdy rok pracy najemcy w PKP, PKP SA - zniżka 6% od ceny wolnorynkowej lokalu,
• za każdy rok najmu mieszkania od PKP albo od PKP i PKP SA łącznie - zniżka 3% od ceny wolnorynkowej lokalu (zniżka nie większa jednak niż 95%),
2. emerytom, rencistom lub wdowie (wdowcowi) po niej - przysługuje zniżka 95 % ceny,
3. wykup lokalu przy wpłacie jednorazowej - zniżka 25% od należności,
Zniżki dotyczące stażu pracy w PKP i ilości lat najmu lokalu w zasobach PKP są sumowane.

Tryb sprzedaży lokalu
1. wykonanie przez architekta na zlecenie Urzędu Miejskiego rzutu piętra z naniesieniem lokalu, który jest przedmiotem sprzedaży,
2. wykonanie wyceny lokalu na zlecenie Urzędu Miejskiego przez rzeczoznawcę majątkowego wyłonionego w przetargu,
3. uzyskanie zaświadczenia ze Starostwa Powiatowego w Pruszkowie o wydzieleniu samodzielnego lokalu mieszkalnego,
4. ujawnienie w ewidencji gruntów wyodrębnionego lokalu,
5. sporządzenie protokołu uzgodnień, który jest podstawą do zawarcia umowy notarialnej między Burmistrzem Miasta Piastowa i najemcą o zbyciu lokalu na rzecz najemcy,
6. umowa notarialna.

Jednostka odpowiedzialna
Wydział Inwestycji
Zespół ds. Geodezji i Gospodarki Gruntami
klatka B: I piętro, pok. 7
tel. 22 77 05 250


Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 8 września 2000r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" (Dz. U z 2000 Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
3. uchwała nr LXX/346/2006 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Piastowa.


 Powrót