Za nami pierwsze wysłuchanie obywatelskie

Wysłuchanie obywatelskie, które zorganizowaliśmy 26 sierpnia było finałem trwającej ponad miesiąc narady obywatelskiej z mieszkańcami i mieszkankami Piastowa. Temat narady dotyczył rozwoju centrum miasta oraz strategicznego spojrzenia na przyszłość gminy. Wydarzenie zostało zorganizowane wspólnie przez Urząd Miejski w Piastowie i Fundację Pole Dialogu, partnera projektu „NewCity. Wielofunkcyjne Centrum Miasta Piastowa”.

Wysłuchanie obywatelskie odbyło się w godzinach popołudniowych w sali kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Piastowie. Dla wszystkich, którzy nie mogli uczestniczyć osobiście, a chcieli posłuchać wydarzenia lub zadać pytanie, zorganizowaliśmy transmisję na żywo dostępną na profilu miasta Piastowa na Facebooku. Nagranie dostępne TUTAJ


Na czym polegała narada obywatelska?

Mieszkańcy zaproszeni do uczestniczenia w naradzie zostali wybrani na podstawie kryteriów rekrutacyjnych zapewniających różnorodność poglądów i sposobów korzystania z miasta m.in. na podstawie wieku, miejsca zamieszkania, wykonywanego zawodu. Z uwagi na pandemię koronawirusa spotkania narady odbywały się zdalnie za pośrednictwem m.in. aplikacji ZOOM.

Wysłuchanie obywatelskie

Na wstępie burmistrz miasta, Grzegorz Szuplewski, podsumował dotychczasowe prace nad planami rozwoju lokalnego i rozwoju instytucjonalnego oraz zaprezentował koncepcję projektu, którego rozwiniętą wersję miasto planuje złożyć w II etapie naboru w ramach programu „Rozwój Lokalny” w październiku br. Uczestnicy narady otrzymali dyplomy i drobne upominki w podziękowaniu za czas, który poświęcili na udział w naradzie.

Oprócz działań analityczno-koncepcyjnych, intensywnej pracy z doradcami i ekspertami sektorowymi w tym trudnym czasie epidemii koronawirusa, prowadziliśmy też liczne działania partycypacyjne, na których nam szczególnie zależało. Dzięki nim mogliśmy z Państwem pracować w trybie konsultacji, poznając Państwa oczekiwania i sugestie co do przedstawionych przez miasto założeń projektu „Newcity. Wielofunkcyjne Centrum Miasta Piastowa” – powiedział burmistrz miasta, Grzegorz Szuplewski.

Eksperci Fundacji Pole Dialogu, Mateusz Wojcieszak, Agata Urbanik (Pogotowie Facylitacyjne) i Wojciech Wilk, omówili wyniki narady obywatelskiej i ankiet online, które w ostatnich tygodniach wypełnili mieszkańcy Piastowa. Zachęcali też do zabierania głosu uczestników wysłuchania obywatelskiego zgromadzonych w MOK oraz osoby obserwujące je na Facebooku. Dzięki temu wszyscy chętni mogli od razu odnieść się do zaprezentowanych wyników prac narady obywatelskiej oraz zaprezentować własne spostrzeżenia.

Jak oceniły przebieg narady obywatelskiej osoby, które ją prowadziły?

Był to proces niezwykły - bo trzy warsztatowe spotkania narady odbywały się wyłącznie w wirtualnych pomieszczeniach. Był to także niezwykły finał - bo po raz pierwszy część osób spotkała się bezpośrednio (z zachowaniem zasad covidowego bhp), a inne mogły towarzyszyć nam wirtualnie, oglądając na żywo transmisję wydarzenia z sali kinowej.

- Agata Urbanik, Pogotowie Facylitacyjne

Jakie potrzeby związane z centrum określiła narada obywatelska?

Centrum Piastowa powinno być między innymi:
- dostępne,
- bezpieczne,
- priorytetyzujące pieszych i osoby korzystające z rowerów,
- czyste, zadbane i zielone,
- zachęcające do spotkań i spędzania czasu na świeżym powietrzu,
- z funkcjonalnym centrum administracyjnym,
- pełne życia (usługi, różnorodna oferta kulturalna, miejsca pracy),
- z animowanymi miejscami wspierającymi współdziałanie i kreatywność mieszkanek i mieszkańców,
- z dobrym systemem komunikacji i informacji lokalnej,
- stawiać na eko rozwiązania.

Na zakończenie spotkania kierownik zespołu roboczego przygotowującego projekt „NewCity. Wielofunkcyjne Centrum Miasta Piastowa”, Zdzisław Brzeziński, omówił w jaki sposób ustalenia narady wpisują się w działania analityczne i koncepcyjne, które zostały już podjęte oraz jak wpisują się w szersze myślenie o strategii rozwoju naszego miasta. Wszyscy byli zgodni, że zaproszenie mieszkańców do dyskusji o przyszłości miasta w momencie przygotowywania planów rozwoju na kolejne dziesięć lat było dobrym pomysłem i że działania w tym zakresie będą kontynuowane.

Slajdy prezentacji odtworzone podczas wysłuchania publicznego dostępne są w następujących plikach:

Prezentacja Urzędu Miejskiego w Piastowie
Prezentacja Fundacji Pole Dialogu

Aktualności związane z naszymi działaniami publikujemy pod linkiem: www.piastow.pl/newcity-wielofunkcyjne-centrum-miasta-piastowa.


 Powrót