Cyfrowe umiejętności mieszkańców - podsumowanie

W dniach 4 sierpnia – 19 września 2020 r. Miasto Piastów we współpracy z partnerem, Fundacją Pole Dialogu, przeprowadziło badanie „Umiejętności cyfrowe mieszkańców Piastowa”. W badaniu w wersji online nadesłano 123 odpowiedzi. 46 osób wypełniło ankiety papierowe.

W badaniu sprawdzaliśmy w jakim stopniu umiejętności cyfrowe (korzystanie z komputera, urządzeń mobilnych, internetu do celów rozrywkowych, zawodowych, naukowych, rodzinnych) są dobrze rozwinięte u mieszkańców Piastowa, a które z nich wymagają interwencji w postaci np. przedsięwzięcia z zakresu kompetencji cyfrowych.


Po dokonaniu analiz widać duże dysproporcje w umiejętnościach, sposobie korzystania z internetu i częstotliwości między badanymi wypełniającymi ankietę papierową a internetową. Wyniki badania przedstawiamy szczegółowo w załączonym raporcie.

Kompetencje cyfrowe są ważnym czynnikiem zapewnienia aktywnego i efektywnego udziału w zmieniającym się rynku pracy i przeciwdziałają wykluczeniu, dlatego  przedsięwzięcia z tego zakresu będą istotnym elementem programu rozwoju naszego miasta.

Raport z badań do pobrania: TUTAJ


 Powrót