SAMORZĄDOWY OSKAR

Tegoroczna Nagroda im. Grzegorza Palki to powód do radości i satysfakcji również dla Piastowa.

Pan Konrad Rytel Zastępca Burmistrza Miasta Piastowa, Prezes Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej został jednym z laureatów XIX edycji tej prestiżowej Nagrody - w dziedzinie działalności samorządowej o wymiarze ogólnokrajowym, za działania na rzecz ratowania miejsc pamięci narodowej i upamiętniania postaci bohaterów narodowych.

Nagroda im. Grzegorza Palki to niezwykle zaszczytne wyróżnienie samorządowe, przyznawana co roku przez Ligę Krajową za wybitne zasługi dla rozwoju samorządności terytorialnej. Do laureatów poprzednich edycji należą m.in.: śp. Prezydent RP Lech Kaczyński, Jerzy Buzek, śp. Jerzy Regulski, Adam Struzik, Irena Lipowicz.  Panu Konradowi Rytlowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy na rzecz rozwoju samorządnej Rzeczypospolitej oraz Piastowa i jego mieszkańców !

Również Prezydent RP Andrzej Duda w swoim liście wyraził uznanie i skierował do laureatów Nagrody słowa podziękowania, podkreślając m.in.: „Dziękuję za trud i oddanie, za odpowiedzialną pracę i przywiązanie do swojej małej ojczyzny oraz tej dużej - Rzeczypospolitej”.
Pełna treść listu Prezydenta RP

Źródło: www.ligakrajowa.org.pl

Anna Lorens

 Powrót