LIDER ROZWOJU REGIONALNEGO 2016

Dynamika rozwoju naszego miasta w ostatnim czasie, a zwłaszcza kierunki tego rozwoju zostały zauważone.
Podczas IV Kongresu Polskiej Przedsiębiorczości 27 października w Lublinie Miasto Piastów zostało uhonorowane zaszczytnym tytułem Lidera Rozwoju Regionalnego 2016.

Tytuł przyznano „za inwestycje w infrastrukturę miejską, świadome wykorzystanie środków europejskich oraz regionalnych, zaangażowanie w rozwój kultury i rekreacji, a także działania proekologiczne”.

Lider Rozwoju Regionalnego to prestiżowy ogólnopolski program, którego laureatami zostają miasta i firmy działające dla dobra lokalnej społeczności – skutecznie pozyskujące fundusze unijne na inwestycje, realizujące je sprawnie i szybko, a przy tym nie zapominające o wielu innych potrzebach mieszkańców. Tytuł Lidera Rozwoju Regionalnego trafia do miejsc, gdzie widać pozytywne zmiany w otoczeniu dzięki realizacji wielu kluczowych projektów. Program prowadzi Polska Agencja Przedsiębiorczości.

Warto również dodać, że Miasto Piastów uzyskało także nominację do kolejnego wyróżnienia, jakim jest tytuł Symbol 2016 w kategorii samorządowej. Tytuły Symbol przyznawane są od sześciu lat z inicjatywy Monitora Biznesu i Monitora  Rynkowego - niezależnych dodatków specjalistycznych „Rzeczpospolitej” i „Dziennika Gazety Prawnej”.

Oba wyróżnienia wskazują, że został dostrzeżony znaczny wzrost dynamiki rozwoju Piastowa w ostatnim czasie, a  zwłaszcza jego kierunki. Miasto konsekwentnie realizuje strategię zrównoważonego rozwoju, trudno sobie zresztą wyobrazić by mogło być inaczej.
Troska o dynamiczny i zrównoważony rozwój Piastowa to podstawowy cel działania władz miasta obecnej kadencji. Podejmując nowe działania inwestycyjne zawsze brany jest pod uwagę ich skutek dla stanu środowiska  i warunków życia mieszkańców. Stąd m.in. udział Piastowa w Klastrze Zrównoważona Infrastruktura oraz podjęte działania na rzecz utworzenia klastra energetycznego. Wszystkie inwestycje zaplanowane do realizacji w najbliższym czasie – budowa mieszkań komunalnych, filii przychodni zdrowia i rozbudowa licealnego centrum edukacyjnego projektowane są w standardzie wysokiej energooszczędności.
Poprawie oszczędności energii służą też przygotowane projekty termomodernizacji ośmiu budynków użyteczności publicznej (m.in. szkoły, przedszkola, budynek Miejskiego Ośrodka Kultury i Urzędu Miejskiego). Podejmowane są kolejne działania w kierunku poprawy warunków życia mieszkańców w zgodzie z przyjętymi przez Radę Miejską dokumentami o charakterze programowym – planami ograniczenia niskiej emisji i rewitalizacji.
Wśród tych działań warto również wymienić plany rozbudowy sieci ścieżek rowerowych, budowy pierwszego parkingu „P+R”, zmiany autobusów obsługujących miejskie linie komunikacyjne na zasilane elektrycznie, budowę stacji zasilania elektrycznego pojazdów
i w przyszłości – także magazynów energii.
 Powrót