Stanisław Marian Dębniak

Stanisław Marian Dębniak urodził się 15 maja 1925 roku w Baranowiczach (przedwojenne województwo nowogródzkie).W roku 1941został wywieziony wraz z rodziną na Syberię do Krasnojarskiego Kraju. Rodzice byli nauczycielami, matka wpajała mu najważniejsze wartości: umiłowanie ojczyzny, godność oraz poświęcenie dla dobra innych, podtrzymywała na duchu ucząc polskiej historii. Młody Stanisław nie zdążył zaciągnąć się do armii tworzonej przez gen. Andersa, ale bez wahania wykorzystał kolejną szansę i wstąpił do 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Przydzielono go do 1 Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej. Brał udział w wyzwalaniu Warszawy,Bydgoszczy, Gryfic, Kołobrzegu. Podczas forsowania Odry został ranny, a swój szlak bojowy zakończył w Berlinie. Za poświęcenie dla Ojczyzny został uhonorowany wieloma odznaczeniami wojskowymi, w tym Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari.

Po zakończeniu działań wojennych pozostał w wojsku. Dosłużył się stopnia pułkownika. Pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji kończąc karierę zawodową jako dowódca Wojsk OPL Warszawskiego Okręgu Wojskowego. W stan spoczynku przeszedł w czerwcu 1986 roku. Za działalność zawodową otrzymał wiele odznaczeń państwowych, w tym Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.

W kwietniu 1944 roku uczestniczył, jako kapral, w krwawej bitwie pod Darnicą koło Kijowa, która była chrztem bojowym jego dywizjonu. Dla uczczenia pamięci żołnierzy poległych w tej bitwie Szkoła Podstawowa Nr 4
w Piastowie przyjęła imię Bohaterów spod Darnicy. Pan płk Stanisław Dębniak od 45 lat uczestniczy w życiu szkoły. Najpierw, jako Szef Oddziału Operacyjnego MON, w 1967 roku nadzorował budowę nowej siedziby szkoły. Wojsko zapewniło sprzęt, fachowców oraz żołnierzy-robotników niezbędne do terminowego wzniesienia budynku, ponadto przeciwlotnicy zorganizowali dobrowolne składki na rzecz realizowanej inwestycji.

Płk Stanisław Dębniak jest corocznym gościem obchodów Święta Szkoły, podczas których ze swadą i znawstwem oraz niezwykłym poczuciem humoru wspominana tragiczne lata wojny. Przez wiele lat wspomagał organizację autokarowych wycieczek do patronackiej jednostki przeciwlotników do Modlina – Twierdzy. Często sam był przewodnikiem tych wycieczek, przybliżając uczniom tradycje oraz trud codziennego życia żołnierzy. Trzeba również wspomnieć, iż przez szereg lat dzięki zaangażowaniu Pana pułkownika uczniowie szkoły spędzali wakacje w jednostkach wojskowych na wybrzeżu, w Kołobrzegu, Ustce, Wicku Morskim, Gołdapi.

Skromnym dowodem wdzięczności społeczności szkolnej było przyznanie Panu Stanisławowi Dębniakowi pamiątkowej odznaki Przyjaciela Szkoły.

Rada Miejska Uchwałą Nr XXXIII/194/2013 z dnia 26 marca 2013 roku nadała Panu Stanisławowi tytuł Honorowego Obywatela Miasta Piastowa.


 Powrót