Andrzej Reych

Andrzej Reych ur. się 12.11.1941 r. w Warszawie. Jest mieszkańcem Piastowa. W roku 1964 ukończył Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1 września 1970 r. pracuje jako nauczyciel chemii w Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Piastowie. W latach 90-tych pełnił funkcję doradcy metodycznego Kuratorium Oświaty w zakresie chemii. Przez szereg lat był opiekunem Koła Krajoznawczo-Turystycznego. W ubiegłym roku szkolnym obchodził jubileusz 40-lecia pracy dydaktycznej .

W swojej codziennej pracy ciągle poszukuje coraz bardziej efektywnych i skutecznych metod dydaktycznych, szeroko stosuje różne formy kształcenia i nowoczesne metody aktywizujące proces nauczania. Uczy młodzież samodzielnego, kreatywnego myślenia, stosuje indywidualizację, przygotowuje uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach chemicznych, uzyskując w tym zakresie znaczące pozytywne wyniki, m.in. uczeń Wojciech Gałązka został zwycięzcą Olimpiady Chemicznej w r. szk.1988/89.

Pan Andrzej Reych jest autorem i współautorem wielu publikacji książkowych, podręczników szkolnych, zbiorów zadań dla uczniów gimnazjum i liceum, artykułów
i recenzji w czasopismach, m.in."Chemia w szkole". Jest doskonałym organizatorem pracy wychowawczej, w stosunku do młodzieży zawsze taktowny, kulturalny, ale wymagający, cieszy się jej zaufaniem i szacunkiem. W kontaktach z pracownikami szkoły jest otwarty, komunikatywny, służy wszelką pomocą, bezinteresownie poświęcając swój czas. Pomimo wieloletniego stażu pracy i ogromnej wiedzy oraz doświadczenia nadal podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnych formach kształcenia i doskonalenia.

W latach 1990-94 był radnym Rady Miejskiej w Piastowie, gdzie dał się poznać jako człowiek skromny, prawy i obiektywny, otwarty na propozycje mieszkańców.

Za konsekwentną pracę i działalność społeczną został odznaczony, m.in.:

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Medalem Komisji Edukacji Narodowej,
Złotym Krzyżem Zasługi.

Rada Miejska Uchwałą Nr XXXIII/195/2013 z dnia 26 marca 2013 roku nadała Panu Andrzejowi tytuł Honorowego Obywatela Miasta Piastowa.


 Powrót