A Wersja graficzna
A- A A+

Mapa inwestycji

Inwestycje:


Nowy sprzęt dla OSP

2017 rok

Dotacja Urzędu Miasta w Piastowie.

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP

2016 r.

Wsparcie finansowane z budżetu Miasta Piastowa

System DSP-50

Zintegrowany System Alarmowania i Ochrony Ludności DSP-50. 
Realizacja w trzech etapach.

Rozpoczęcie inwestycji: 2008 r.

Zakończenie inwestycji: 2017 r.

Całkowity koszt inwestycji: 85 764,84 zł

Przebudowa ul. Sułkowskiego

Rozpoczęcie sierpień 2017 r.

Zakończono 7 czerwca 2018 r.

Koszt zadania: 1 980 241 zł.

Przebudowa ul. Dąbrowskiego

Rozpoczęcie inwestycji: czerwiec 2017 r.

Zakończenie inwestycji: 30 września 2017 r.

Wartość inwestycji: 1 281 191 zł.

Przebudowa i odwodnienie ul. J. Sobieskiego

2017 r.

Przebudowa nawierzchni ulicy wraz z odwodnieniem.

Rozpoczęcie inwestycji: 01.03.2017 r.

Zakończenie inwestycji: 31.07.2017 r.

Koszt inwestycji: 411 7806 zł

Przebudowa i odwodnienie ul. Łowickiej

2017 r.

Przebudowa nawierzchni ulicy wraz z odwodnieniem, przebudowa nawierzchni w ul.Sokolej wraz z odwodnieniem.

Koszt inwestycji: 650 000,00 zł

Przebudowa ul. Asnyka

Przebudowa na odcinku od ul. Reja do ul. Al. Tysiąclecia.

Rozpoczęcie inwestycji: 28.03.2017 r.

Zakończenie inwestycji: 15.04.2017 r.

Koszt inwestycji: 468 542 zł

Przebudowa i odwodnienie ul. Klonowej

Przebudowa nawierzchni ulicy wraz z odwodnieniem.

Rozpoczęcie inwestycji: 09.03.2017 r.

Zakończenie inwestycji: 31.07.2017 r.

Koszt inwestycji: 636 214 zł

Przebudowa ulic Radosnej i Sochaczewskiej

Przebudowano ul. Sochaczewską i ul. Radosną na odcinku od Al. Krakowskiej do ul. Północnej wraz z odwodnieniem.

Rozpoczęcie inwestycji: 31.03.2015 r.

Zakończenie inwestycji: 30.06.2015 r.

Koszt inwestycji: 502 284 zł


Przebudowa odcinka ul. Józefa Sowińskiego

Przebudowano ul. J. Sowińskiego od ul. J. Sułkowskiego do ul. Al. J. Piłsudskiego wraz z odwodnieniem.

Rozpoczęcie inwestycji: 31.03.2015 r.

Zakończenie inwestycji: 21.08.2015 r.

Koszt inwestycji: 385 820 zł

Przebudowa i odwodnienie ul. Orła Białego

Przebudowa nawierzchni wraz z odwodnieniem.

Rozpoczęcie inwestycji: 16.11. 2015 r.

Zakończenie inwestycji 30.11.2016 r.

Koszt inwestycji: 1 011 556 zł


Przebudowa ul. Popiełuszki

Przebudowa ulicy ks. J. Popiełuszki (od ul. Klonowej do ul. M. Kosińskiego) wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Rozpoczęcie inwestycji: 09.05.2016 r.

Zakończenie inwestycji: 31.08.2016 r.

Koszt inwestycji: 562 404 zł

Przebudowa ul. Ogrodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Przebudowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą .

Rozpoczęcie inwestycji: 16.05.2016 r.

Zakończenie inwestycji: 31.08.2016 r.

Koszt inwestycji: 441 860 zł

Przebudowa ul. Wyspiańskiego wraz z odwodnieniem

Przebudowa wraz z odwodnieniem.

Rozpoczęcie inwestycji: 20.05.2016 r.

Zakończenie inwestycji: 31.08.2016 r.

Koszt inwestycji: 862 380 zł

Przebudowa ul. Godebskiego wraz z odwodnieniem

Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem oraz wybudowano parking przy Przedszkolu Miejskim nr 3.

Rozpoczęcie inwestycji: 28.06.2016 r.

Zakończenie inwestycji: 02.12.2016 r.

Koszt inwestycji: 966 850 zł

Przebudowa ul. Niecałej wraz z odwodnieniem

Przebudowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Rozpoczęcie inwestycji: 17.05.2016 r.

Zakończenie inwestycji: 30.09.2016 r.

Koszt inwestycji: 610 284 zł

Parking przy SP4 ul. Żbikowska 25

Wybudowano parking przy Szkole Podstawowej nr 4.

Rozpoczęcie inwestycji: 04.04.2016 r.

Zakończenie inwestycji: 30.06.2016 r.

Koszt inwestycji: 98 450 zł

Parking przy P3 ul. Godebskiego 3

2016 r.

Wybudowano parking przy Przedszkolu Miejskim nr 3 w trakcie przebudowy ul. Godebskiego wraz z odwodnieniem.

Remont chodników

2015 r.

Wyremontowano chodniki przy blokach M. Reja 3 i 5.

Termin odbioru robót: 24.07.2015 r.

Koszt remontu przy ul. Reja 3: 13 973 zł

Koszt remontu przy ul. Reja 5: 9 877 zł


Przebudowa ul. Pokoju

Przebudowa nawierzchni wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Rozpoczęcie inwestycji: 18.11.2017 r.

Zakończenie inwestycji: 24.04.2018 r.

Koszt inwestycji: wybrana oferta 1 097 933,17 zł

Wykonawca inwestycji: BUD-BRUK Wiesław Bugajczyk.

Przebudowa nawierzchni w ul. Sokolej i ul. Łowickiej wraz odwodnieniem

2017 r.

Przebudowa nawierzchni ul. Sokolej wraz z odwodnieniem, przebudowa nawierzchni w ul. Łowickiej wraz z odwodnieniem.

Rozpoczęcie inwestycji: 08.03. 2017 r.

Zakończenie inwestycji: 31.07.2017 r.

Koszt inwestycji: 786 196,20 zł

Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych ulic

Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych ulic znajdujących się w Zarządzie Miasta Piastowa mieszanką mineralno - asfaltową z recyklera.

Ogłoszony przetarg w BIP.

Remont ul. Harcerskiej oraz remont ul. Orzeszkowej

2015 r.

Wyremontowano ulicę Harcerską na odcinku od 11 go Listopada do ul. M. Kosińskiego oraz wyremontowano ulicę E. Orzeszkowej na odcinku od ul. Tysiąclecia do ul. M. Reja

Termin odbioru robót: 16.11.2015 r.

Koszt remontu: 91 025 zł


Remont ul. Orzeszkowej oraz ul. Harcerskiej

2015 r.

Wyremontowano ulicę E. Orzeszkowej na odcinku od ul. Tysiąclecia do ul. M. Reja oraz wyremontowano ulicę Harcerską na odcinku od 11 go Listopada do ul. M. Kosińskiego.

Termin odbioru robót: 16.11.2015 r.

Koszt remontu: 91 025 zł

Przebudowa ul. Brzozowej

Przebudowa ulicy wraz z odwodnieniem

Zakończenie inwestycji: 1.10.2018 r.

Przebudowa ul. Wiosennej

Przebudowa ulicy wraz z odwodnieniem.

Zakończenie inwestycji: 6.07.2018 r.

Przebudowa ul. Złotej Jesieni

Przebudowa ulicy wraz z odwodnieniem

zakończenie inwestycji: 1.10.2018 r.

Przebudowa ul. Ks. J. Skorupki

Przebudowa ulicy wraz z budową odwodnienia na odcinku od ul. Paderewskiego do posesji Nr 16.

Zakończenie inwestycji: 10.08.2018 r.

Modernizacja targowiska

Zmodernizowany zostanie także teren targowiska (w rejonie ul. Lwowskiej i al. Krakowskiej). Prace obejmą remont nawierzchni wzdłuż pawilonów, placów postojowych, przebudowę parkingu, budowę odwodnienia, a także zagospodarowanie zieleni.

Modernizacja targowiska i willi Millera - Całkowita wartość inwestycji to 6,1 mln zł.

Modernizacja nawierzchni w Al. Wojska Polskiego

zakończenie inwestycji 08.10.2018

Wodociąg ul. Żbikowska

Budowa wodociągu.

Rozpoczęcie inwestycji: 17.02.2017 r.

Zakończenie inwestycji: 17.05.2017 r.

koszt inwestycji: 148 580 zł

Wodociąg ul. Wysockiego

Budowa wodociągu.

Rozpoczęcie inwestycji: 03.06.2017 r.

Zakończenie inwestycji: 15.07.2017 r.

Koszt inwestycji: 163 060 zł

Wodociąg ul. Łukasińskiego

Budowa wodociągu.

Rozpoczęcie inwestycji: 17.02.2017 r.

Zakończenie inwestycji: 15.07.2017 r.

Koszt inwestycji: ok. 79 300 zł

Wodociąg ul. Prądzyńskiego

Nowy wodociąg.

Rozpoczęcie inwestycji: 03.06.2017 r.

Zakończenie inwestycji: 15.07.2017 r.

Koszt inwestycji: ok. 184 290 zł

Budowa kanalizacji deszczowej

2015 r. - 2016 r.

Zakres prac obejmuje budowę kanalizacji deszczowej w ulicach: Jana III Sobieskiego, Pułkownika Józefa Sułkowskiego, Ks. Jana Skorupki, Michała Ogińskiego, Bohaterów Wolności, Generała Jarosława Dąbrowskiego.

Koszt inwestycji: Wartość kontraktu wynosi blisko 4,7 mln PLN netto.

Wodociąg w ul. Mazurskiej, ul. Kołłataja i ul. Orła Białego

Wodociąg w ul. Mazurskiej, ul. Kołłątaja i ul. Orła Białego do ul. J. Lelewela.

Rozpoczęcie inwestycji: 10.03.2016 r.

Zakończenie inwestycji: 30.08.2016 r.

Koszt inwestycji: ok. 208 490 zł


Wodociąg w ul. Małachowskiego, ul. Toruńskiej i w ul. Rejtana

2016 r.

Wodociąg w ul. Małachowskiego, ul. Toruńskiej i w ul. Rejtana.


Wodociąg w ul. Hallera, ul. Ożarowskiej

Budowa wodociągu w ul. Hallera (od ul. Toruńskiej do ul. Ożarowskiej, w ul. Ożarowskiej i brakujący odcinek w ul. Mazowieckiej.

Rozpoczęcie inwestycji: 07.04.2016 r.

Zakończenie inwestycji: 31.07.2016 r.

Koszt inwestycji: 152 170 zł

Wodociąg w ul. Licealnej, ul. Uniwersyteckiej, ul. Podstawowej

Wodociąg w ul. Licealnej, ul. Uniwersyteckiej, ul. Podstawowej.

Rozpoczęcie inwestycji: 26.04.2016 r.

Zakończenie inwestycji: 31.07.2016 r.

Koszt inwestycji: 137 570 zł

Wodociąg w ul. Brandta

Wodociąg w ul. Józefa Brandta.

Rozpoczęcie inwestycji: 15.04.2015 r.

Zakończenie inwestycji: 31.08.2015 r.

Koszt inwestycji: 168 700 zł


Wodociąg w ul. Grottgera

Wodociąg w ul. Artura Grottgera.

Rozpoczęcie inwestycji: 23.04.2015 r.

Zakończenie inwestycji: 31.07.2015 r.

Koszt inwestycji: ok. 55 192 zł

Wodociąg w ul. Pola, ul. Krucza, ul. Wiśniowa

Wybudowano wodociąg w ul. W. Pola, ul. Kruczej, ul. Wiśniowej. Łącznie o długości 331,5m.

Rozpoczęcie inwestycji: 13.10.2015 r

Zakończenie inwestycji: 29.04.2016 r.

Koszt inwestycji: 135 500 zł


Wodociąg w ul. Cieszyńskiej i ul. Staszica

Wodociąg w ul. Cieszyńskiej i ul. St. Staszica.

Rozpoczęcie inwestycji: 10.03.2016 r.

zakończenie inwestycji: 30.08.2016 r.

Koszt inwestycji: ok. 203 280 zł

Kanał sanitarny w ul. W.Kossaka

Kanał sanitarny na odcinku od u. J.Malczewskiego do ul. T.Axentowicza.

Wykonawca firma ELKAN.

Termin zakończenia: 30 maj 2018

Kanał sanitarny w ul. Kujawskiej

Kanał sanitarny od ul. J.Hallera do Al. Wojska Polskiego.

Wykonawca firma ELKAN.

Termin zakończenia: 30 maj 2018.

Wodociąg w ul. Kujawskiej

Budowa wodociągu.

Wodociąg w ul. M. Kopernika

Budowa wodociągu

Wodociąg w ul. Wysockiego

Budowa wodociągu

Wodociąg w ul. Św. Jadwigi Królowej

Budowa wodociągu.

Wodociąg w ul. Pomorskiej

Budowa wodociągu.

Wodociąg w ul. St. Kostki

Budowa wodociągu.

Wodociąg w Al. Wojska Polskiego

Budowa wodociągu od. ul. St.Kostki do ul. Toruńskiej.

Wodociąg w ul. B. Leśmiana

Budowa wodociągu.

P1 - piastowska linia wewnętrzna

P1 - PIASTOWSKA LINIA WEWNĘTRZNA

P2 - nowa linia autobusowa

Uruchomiona 11 października 2017.

Parkuj i Jedź - budowa nowego parkingu

Inwestycja współfinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Rozpoczęcie inwestycji: 20.09.2017 r.

Zakończenie inwestycji: 15.11.2017 r.

Koszt inwestycji: 1 600 000 zł

Biblioteka po remoncie

2017 r.

Remont został sfinansowany dzięki głosom Mieszkańców i Czytelników w zeszłorocznym konkursie "CSR - dziesięć na dziesięć" (10 tys. zł) oraz dzięki dotacji z Urzędu Miasta Piastowa w wysokości 24 tys. zł.

Remont w Kinie Baśń

2015-2017 rok

Fundusze na ten cel pochodzą, z dofinansowania Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Kin priorytet Modernizacja kin oraz ze środków UM Piastowa i własnych MOK.

Przebudowa i rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza

Przebudowa i rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza oraz budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą w Piastowie
przy ul. 11 Listopada 2A.

Przetarg ogłoszony w BIP.

Nowa sygnalizacja świetlna - róg ul. Bohaterów Wolności i Warszawskiej

2017 r.

Instalacja została zamontowana dzięki współpracy naszego miasta i powiatu pruszkowskiego, które w równych częściach partycypowały w kosztach jej budowy

Koszt inwestycji:  łącznie to prawie 160 tys. zł.

Oświetlenie w ul. Z. Kosewskiego

Wykonano energooszczędne oświetlenie typu LED w ul. Z. Kosewskiego.

Rozpoczęcie inwestycji: 02.12.2016 r.

Zakończenie inwestycji: 28.12.2016 r.

Koszt inwestycji: 45 160 zł.

Energooszczędne oświetlenie uliczne w Piastowie

Na terenie Piastowa rozpoczęto stopniową wymianę starego oświetlenia ulicznego.

Budowa ścieżek rowerowych

Zadanie będzie realizowane w latach 2017-2018.

Piastów na ten cel z funduszy unijnych otrzyma 2.875.425,52 zł dofinansowania. Całkowita wartość inwestycji to 3.594.281,91 zł.

Przemiany w MOSiR

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji powołany z dniem 1 lipca 2015 roku

Ścieżki rowerowe w Piastowie

Projekt: "Ścieżki rowerowe w Piastowie szansą na poprawę jakości powietrza w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym".

Termin zakończenia: 30 września 2018.

Dofinansowanie unijne - niemal 3 mln zł.

Ścieżka rowerowa w Al. Tysiąclecia

zakończenie inwestycji 30.08.2018

Ścieżka rowerowa w Al. Wojska Polskiego

Zakończenie inwestycji 29.08.2018

Ścieżka rowerowa wzdłuż wiaduktu im. gen. Okulickiego

Zakończenie inwestycji 18.09.2018

Ścieżka rowerowa w ul. Warszawskiej

Ścieżka rowerowa w ul. Warszawskiej (od ronda Kaczorowskiego w stronę Pruszkowa) – Zakończenie inwestycji 12.10.2018

instytucja test dla wszystkich - nie włączona
Budowa domów komunalnych

Rozpoczęcie marzec 2017 r.

Zakończenie pierwsza połowa 2018 r.

Zaplanowana wartość zadania 7,7 mln zł.
Pozyskano 3 mln zł dotacji z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Budowa filii przychodni SPZOZ „PIASTUN”

Budowa przychodni wraz z budowlą - ścianą oddzielenia przeciwpożarowego w ramach zadania inwestycyjnego: budowa filii przychodni SPZOZ „PIASTUN” w Piastowie,

Ogłoszenie przetargowe w BIP.

Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

W ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020” przystąpiliśmy do termomodernizacji ośmiu obiektów użyteczności publicznej.

Na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej Piastów pozyskał prawie 8 mln zł dofinansowania ze środków unijnych.  


Rozwój terenów zielonych

Zadanie będzie realizowane w latach 2016-2018.

Dofinansowanie projektu z UE: 5 496 668,88zł
Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi – 6 478 969,28 zł.

Willa Millera z otaczającym ją parkiem

Willa Millera przejdzie kapitalny remont. Modernizacji zostanie także poddany otaczający Willę park oraz targowisko doczekają się modernizacji.

Całkowita wartość inwestycji to 6,1 mln zł.


Rewitalizacja miejskich terenów zielonych

Rewitalizacja miejskich terenów zielonych

I część zamówienia – 1 382 705,21 zł brutto
II część zamówienia – 788 740,52 zł brutto
IV część zamówienia – 847 292,51 zł brutto Powrót