Nowe domy komunalne

Zakończono prace budowlane trzech budynków komunalnych u zbiegu ulic Żbikowskiej i J. Sułkowskiego. Procedura związaną z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie nowych obiektów ruszyła. Na terenie inwestycji trwają obecnie ostatnie prace porządkowe. Dzięki temu działaniu do gminnego zasobu mieszkaniowego przybędzie 37 nowych lokali komunalnych.

Piastowską inwestycję dofinansował Bank Gospodarstwa Krajowego. Umowa na dopłatę wynosi 2 960 846,28 zł. z przeznaczeniem jest na pokrycie części kosztów całego przedsięwzięcia. Pierwsze środki w wysokości 2 010 511,90 zł wpłynęły w dniu wczorajszym do miejskiej kasy. Reszta środków zostanie przekazana przez Bank niebawem.



Budowa zespołu budynków komunalnych w Piastowie rozpoczęła się w marcu 2017 roku, jednak władze Miasta prace związane z tą inwestycją rozpoczęły dużo wcześniej. W 2015 roku Miasto zleciło opracowanie projektu koncepcyjnego oraz wykonanie pełno branżowej dokumentacji projektowej. Prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę zakończyły się pierwszej połowie 2016 roku. Miasto podjęło również działania w celu uzyskania dofinansowania. We wrześniu 2016 roku została podpisana umowa o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat. Dofinansowania, jak już wcześniej wspomniano, udzielił naszemu miastu Bank Gospodarstwa Krajowego. Kolejnym etapem było wyłonienie wykonawcy, i tak w pierwszym kwartale 2017 roku po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego, wykonawcą została firma ZURiP z Małogoszczy. Całkowity koszt inwestycji to prawie 8 milionów dwieście tysięcy.

W ramach inwestycji powstały trzy budynki mieszkalne posiadające po dwie kondygnacje nadziemne. Budynki wyposażone są w niezbędne instalacje wewnętrzne: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania wraz z węzłem ciepła, odgromową oraz instalacje wentylacji mechanicznej. Łącznie powstało 37 mieszkań posiadających niezależne wejścia z zewnątrz, co daje możliwość zapewnienia domu dla 37potrzebującychrodzin. 

W budynku A i B znajduje się odpowiednio 18 i 15 mieszkań o powierzchni 48 i 43 m2. Dodatkowo w budynku B zlokalizowany jest zespół pomieszczeń gospodarczo-technicznych (wymiennikownia ciepła przyłącz wody oraz pomieszczenie gospodarcze).  Dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich przeznaczone są dwa mieszkania na parterze zlokalizowane w budynku C. Mieszkania te mają powierzchnię 58 m2, posiadają łazienki dostosowane do potrzeb dla osób niepełnosprawnych. Drzwi do mieszkań oraz do pomieszczeń mają szerokość, położenia oraz kształt dogodny do korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne. Mieszkania o powierzchni 43 i 53 m2 składają się z przedsionka, korytarza, pokoju dziennego z aneksem kuchennym, pokoju oraz łazienki, natomiast mieszkania o powierzchni 48 i 58 m2 wyposażone są dodatkowo w jeden pokój. Mieszkania zlokalizowane na piętrze posiadają przestronne balkony. Budynki zostały zaprojektowane i wybudowane w standardzie budynku wysoko energooszczędnego czyli nie emitujące gazów cieplarnianych do środowiska. W ramach inwestycji oprócz trzech budynków wielorodzinnych zamontowana została wiata śmietnikowa na odpady, ogrodzony plac zabaw dla najmłodszych przyszłych mieszkańców, miejsca parkingowe chodniki oraz ławki do odpoczynku, całość uzupełnia zieleń: drzewa i krzewy.

Na pytanie, kiedy mieszkańcy będą mogli wprowadzić się do lokali, nie ma konkretnej odpowiedzi. W pierwszej kolejności do tego, by mówić o zasiedlaniach mieszkań, niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynków. Trwają działania w tym zakresie. Następnie ruszy procedura ich zasiedlania. Konkretnych dat na tę chwilę nie można określić. Wszystkim zależy na tym, by stało się to jak najszybciej.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że w kwestii piastowskich zasobów komunalnych dalej będzie dziać się wiele. Otóż w przyszłym roku ruszy realizacja dużego projektu termomodernizacji i rewitalizacji 11 wielorodzinnych miejskich budynków mieszkalnych. Na ten cel Piastów otrzyma ponad 6 mln zł ze źródeł zewnętrznych. Całkowitą wartość tego projektu oszacowano na niemal 7,5 mln zł. Jego realizację zaplanowano do końca czerwca 2020 roku. Inwestycja ta w znaczący sposób poprawi warunki mieszkalne lokatorów tych budynków. Zakres prac remontowych i termomodernizacyjnych przewidzianych w projekcie dotyczy m.in. fundamentów, ścian zewnętrznych i wewnętrznych, podłóg, stropów, dachów, stolarki drzwiowej i okiennej, instalacji elektrycznych, wentylacyjnych, gazowych, wodnych, centralnego ogrzewania, wodnych i kanalizacyjnych a także kominów, korytarzy, poddaszy oraz docieplenia budynków.

Do zobaczenia materiał filmowy TVP3 Warszawa (od 2:50): tutaj

Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego TEL-KAB



 Powrót