Ulica J. Poniatowskiego w nowej odsłonie

Kolejna ulica w Piastowie zmieniła znacząco swoje oblicze. Mowa o ul. J. Poniatowskiego. Wykonawca jej przebudowy zakończył prace. Inwestycja czeka na ostateczne odbiory.

W ramach inwestycji wykonane zostały chodniki i wjazdy do posesji oraz kanał deszczowy. Nowa droga cieszyć będzie nie tylko mieszkańców tej ulicy, ale i pozostałych piastowian, ponieważ ul. J. Poniatowskiego będzie można dojechać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Wykonawca instalacji prowadzi tam już swoje prace. 

To długo wyczekiwana przez piastowian inwestycja.  Dzięki niej w dogodnym dla siebie dniu i godzinie będą mogli oddać do PSZOK różne odpady komunalne, takie jak: odpady wielkogabarytowe, budowlane i rozbiórkowe, przeterminowane chemikalia, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, a także zużyte baterie i akumulatory. Całkowity koszt budowy i wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych to niemal 2,2 mln zł. Dofinansowanie na ten cel ze środków unijnych to prawie 1,9 mln zł.

10.07.2019 r.


Ulica J. Poniatowskiego wcześniej:


ul. J. Poniatowskiego obecnie:


 Powrót