Rewitalizacja zieleni w miejscach pamięci

Kolejne skwery zielone w Piastowie poddano odnowie. To miejsca szczególne, bo poświęcone upamiętnieniu bohaterów ofiarnie walczących z okupantem za wolność naszego narodu podczas II wojny światowej.

We wrześniu poddano rewitalizacji zieleń przy skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i ul. Bohaterów Wolności - w miejscu pamięci o żołnierzach Wojska Polskiego rozstrzelanych przez Niemców w dniu 12 września 1939 roku. Uporządkowano tam teren, wymieniono glebę oraz nasadzono nowe drzewa i krzewy.
Obecnie trwają prace rewitalizujące zieleń na Skwerze im. prof. hm. Aleksandra Kamińskiego „Kamyka” przy skrzyżowaniu ul. J. Dąbrowskiego i Al. Wojska Polskiego. Tu wykonawca będzie pracował do 22 listopada. Teren ten także zostanie uporządkowany i zyska nowe drzewa i krzewy. 

Aleksander Kamiński to jeden z najwybitniejszych instruktorów w historii harcerstwa. Był pedagogiem, wychowawcą, współtwórcą metodyki zuchowej, pisarzem. Służył w Armii Krajowej i był jednym z ideowych przywódców Szarych Szeregów. Piastowski Hufiec ZHP nosi jego imię. 

Na te zadania nasze miasto otrzymało wsparcie finansowe w wysokości ponad 77 tys. zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019. Koszt obu działań łącznie to ponad 154 tys. zł

05.11.2019 r.


 Powrót