Kolejne środki zewnętrzne na naszą przychodnię

Koniec 2019 roku to czas bardzo dobrych i korzystnych dla naszego miasta wiadomości oraz decyzji. O kolejnych środkach na dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych modernizacji piastowskich ulic wspominaliśmy już wcześniej – to prawie 2,8 mln zł na ul. J. Sułkowskiego (odcinek od ul. Żbikowskiej do ul. Bohaterów Wolności) oraz na ul. C.K. Norwida (od ul. Pokoju do ul. Dworcowej).


Kolejne dobra informacja jest taka, że 20 grudnia Burmistrza Miasta wraz ze Skarbnikiem Piastowa podpisali z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowy – na udzielenie dotacji oraz niskooprocentowanej pożyczki (obie formy wsparcia są ze sobą powiązane) na zbliżającą się ku końcowi budowę nowej filii przychodni SPZOZ "Piastun" w al. J. Piłsudskiego.

Dotacja zostanie udzielona w kwocie 1.153.760 zł, tj. 40 % kosztów kwalifikowanych realizacji zadania. Niskooprocentowana pożyczka została ustalona w kwocie 1.730.640,00 zł. Wsparcie to zostało udzielone z tytułu budowy obiektu o niskim zużyciu energetycznym. Nowa filia piastowskiej przychodni będzie budynkiem na miarę XXI wieku, cechującym się bardzo wysokimi efektami ekologicznymi.

Warto przypomnieć także, że Miasto Piastów otrzymało już wcześniej 4 mln dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Środki te przeznaczone są na doposażenie działającej placówki SPZOZ „Piastun” przy ul. M. Reja 1 oraz zakup sprzętów do nowo budowanego obiektu SPZOZ Piastun. Część nowych urządzeń trafiła już do działającej przychodni przy ul. M. Reja 1 . Są to min.: cyfrowy aparat RTG wraz z systemem archiwizacji oraz jego integracja z systemem informatycznym, holter, kardiomonitor, defibrylator z osprzętem, respirator z osprzętem i in.  

Na placu budowy nowego obiektu trwają prace wykończeniowe. Już niedługo piastowianie będą mogli korzystać z usług nowej placówki zdrowia. Przy przychodni budowany jest także nowy odcinek ul. ks. I. Skorupki.

Wszystkie działania władz miasta skupione na piastowskiej przychodni zdrowia mają na celu poprawę jakości i dostępności dla mieszkańców Piastowa świadczonych usług medycznych i diagnostycznych oraz wsparcie opieki koordynowanej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej PIASTUN w Piastowie.


 Powrót