Trwają prace w Willi Millera

Tempo prac modernizacyjnych w Willi Millera przy ul. Bohaterów Wolności 23 nie zwalnia. Wykonano już posadzki i warstwy izolacyjne w piwnicy, drugą część stropu nad pierwszą kondygnacją, klatkę schodową wraz z szybem windowym. Rozpoczęto także wykonywanie instalacji elektrycznych i sanitarnych. Do końca tego roku obiekt przejdzie kapitalny remont. Otaczający ją teren także zyska nowy wygląd. 

Inwestycja ta realizowana jest przy wparciu unijnym w ramach Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz z budżetu państwa. Łączna kwota dofinansowania to niemal 5,4 mln zł. Koszt całej inwestycji oszacowano na ponad 7 mln zł.

W ramach tego projektu modernizację przeszło już targowisko miejskie położone w rejonie ul. Lwowskiej i al. Krakowskiej.


 Powrót