Nasze targowisko po modernizacji

Oczekiwania piastowian zostały spełnione. Piastowskie targowisko zmieniło się nie do poznania. Klienci i kupcy mogą już korzystać ze zmodernizowanego targowiska miejskiego. Została jeszcze do wykonania niewielkie prace kosmetyczne, ale już dziś z efektu możemy się cieszyć.

Inwestycja ta realizowana jest przy wparciu unijnym w ramach Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz z budżetu państwa. W ramach tego działania modernizację przechodzi też Willa Millera.


 Powrót