Zawiadomienie - XXXVIII sesja Rady Miejskiej

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia, że w dniu 25 maja 2021 r. o godz. 17.00 odbędzie się posiedzenie XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Piastowie.

Projekt porządku obrad:

 • 1. Otwarcie XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
 • 2. Przyjęcie porządku obrad.
 • 3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Miejskiej w Piastowie.
 • 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Piastowa „Orła Białego - Warszawska”.
 • 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa „W. Witosa - południe”
 • 6. Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy XXXVII i XXXVIII sesją Rady Miejskiej w Piastowie.
 • 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piastowa na lata 2021-2041.
 • 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa na 2021 rok.
 • 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 • 10. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji dochodowej.
 • 11. Debata na temat działalności spółki PPUiK w Piastowie.
 • 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 • 13. Wolne wnioski, sprawy różne i informacje.
 • 14. Zamknięcie obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Piastowie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie
/-/
Agata Korczak


Projekty uchwał: https://bip.piastow.pl/xxxiviii-sesja-rady-miejski...


 Powrót