XLI sesja Rady Miejskiej w Piastowie

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia, że w dniu 31 sierpnia 2021 r. o godz. 17.00 w sali Rady Miejskiej w Piastowie, Al. Tysiąclecia 1 odbędzie XLI sesja Rady Miejskiej w Piastowie.          

Projekt porządku obrad:

  • 1. Otwarcie XLI sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
  • 2. Przyjęcie porządku obrad.
  • 3. Przyjęcie protokołów z: a) XXXVIII, b) XXXIX, c) XL sesji Rady Miejskiej w Piastowie.
  • 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piastowa na lata 2021-2041.
  • 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa na 2021 rok.
  • 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Mieście Piastowie na rok szkolny 2021/2022.
  • 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa „Wojska Polskiego – północ w rejonie ulicy J. Hallera i ul. J. Sobieskiego”.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnych prawem nieodpłatnego użytkowania na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "PIASTUN".
9. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu parkingu działającego w systemu Parkuj i Jedź (Park&Ride) przy ul. Dworcowej w Piastowie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu parkingu działającego w systemu Parkuj i Jedź (Park&Ride) przy ul. J. Poniatowskiego w Piastowie.
11. Podjęcie uchwały sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Piastowa.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski, sprawy różne i informacje.
14. Zamknięcie obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Piastowie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

w Piastowie

/-/

Agata Korczak

Piastów, 24.08.2021 r.


Projekty uchwał: https://bip.piastow.pl/xli-sesja-rady-miejskiej-w-piastowie-1#cnt


 Powrót