Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 06 marca 2023 r. - dot. części drogi ul. Jana Kasprowicza dz. 50/26 obr. 07

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 06 marca 2023 r. znak: SPN-P.7533.256.2022.JS dotyczące nabycia przez Gminę Miasto Piastów gruntu zajętego pod drogę ul. Jana Kasprowicza oznaczonego jako dz. 50/26 z obr. 07.

Do pobrania: treść zawiadomienia


 Powrót