Zawiadomienie o sesji nadzwyczajnej

ZAWIADOMIENIE
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia,
że w dniu 15 MAJA 2017 r. o godz. 18.00
w sali obrad Rady Miejskiej w Piastowie (Al. Tysiąclecia 1)
odbędzie się  XXXIII sesja Rady Miejskiej w Piastowie sesja nadzwyczajna

Projekt porządku obrad:
1.    Otwarcie XXXIII sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
2.    Podjęcie uchwały w sprawie powołania Miejskiej Komisji ds. Referendum w Piastowie.
3.    Zamknięcie obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Piastowie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie
Agata Korczak


 Powrót