A Wersja graficzna
A- A A+

Zawiadomienie dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej Play

Burmistrz Miasta Piastowa zawiadamia, że na wniosek przedstawiciela spółki P4 Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Play nr "WAR1582B" na działce ew. 18/2 obr. 0006 w Piastowie.

Do pobrania: treść zawiadomienia


 Powrót