A Wersja graficzna
A- A A+

Zaproszenie na otwarte posiedzenie Rady Warszawskiego Transportu Publicznego

Rada Warszawskiego Transportu Publicznego i Zarząd Transportu Miejskiego zapraszają mieszkańców Piastowa do udziału w otwartym posiedzeniu Rady Warszawskiego Transportu Publicznego w dniu 4 grudnia 2019 r. o godz. 17:00 w Centrum Kreatywności Targowa przy u;. Targowej 56 w Warszawie.

Grudniowe spotkanie będzie już czwartym spotkaniem Rady WTP i ZTM z mieszkańcami Warszawy i aglomeracji warszawskiej. Spotkanie będzie okazją do przedstawienia opracowanych w ostatnim półroczu dwóch zestawów Rekomendacji Rady WTP:

- Przewóz pojazdami WTP rowerów, wózków i innych urządzeń transportu osobistego (UTO),
- Zasady organizacji i rozwoju układu komunikacyjnego.


Na spotkaniu planowane jest przedstawienie przez ZTM możliwości realizacji przyjętych Rekomendacji. Jednym z celów spotkania jest, aby mieszkańcy mogli w bezpośredniej rozmowie z członkami Rady WTP oraz przedstawicielami ZTM i Biura Polityki Mobilności i Transportu wnieść swoje uwagi i sugestie w zakresie przedstawionych Rekomendacji i planów ich realizacji.

Informujemy przy tej okazji, że aktualnie Rada WTP przygotowuje rekomendacje dotyczące wdrażania ekologicznych rozwiązań w WTP oraz realizacji działań edukacyjnych w zakresie ekologicznej roli transportu publicznego.

Główna część spotkania będzie miała charakter warsztatów dyskusyjnych z udziałem wszystkich zgromadzonych. Warsztaty te będą skupione na czterech tematach:

- jak zachęcać do komunikacji miejskiej - promocja, edukacja?
- jak prowadzić dialog społeczny, konsultacje z mieszkańcami?
- jaka aplikacja najlepsza dla pasażerów WTP?
- jak powinien wyglądać rozkład jazdy na przystankach?

Informujemy, że miejsce spotkania dostępne jest dla osób z ograniczoną mobilnością, zapewniamy tłumacza PJM oraz pętlę indukcyjną dla osób z aparatami słuchowymi.
 Powrót