XXXVII sesja Rady Miejskiej w Piastowie - zawiadomienie

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia, że w dniu 27 kwietnia 2021 r. o godz. 17.00 odbędzie się XXXVII sesja Rady Miejskiej w Piastowie.

Projekt porządku obrad:

1. Otwarcie XXXVII sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Miejskiej.
4. Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy XXXVI i XXXVII sesją Rady Miejskiej w Piastowie.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021- 2041.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa na 2021 rok.
7. Protokół z kontroli Piastowskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Piastowie przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. W TRAKCIE PRZYGOTOWANIA
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. W TRAKCE PRZYGOTOWANIA
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. W TRAKCIE PRZYGOTOWANIA
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. W TRAKCIE PRZYGOTOWANIA
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. W TRAKCIE PRZYGOTOWANIA
13. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działanie Burmistrza Miasta Piastowa. W TRAKCIE PRZYGOTOWANIA
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Wolne wnioski i informacje.
16. Zamknięcie obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Piastowie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Piastowie
/-/
Agata Korczak

Projekty uchwał: TUTAJ


 Powrót