XXXV sesja Rady Miejskiej - zawiadomienie

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia, że w dniu 12 lutego 2021 r. o godz. 16.00 odbędzie się XXXV sesja Rady Miejskiej w Piastowie.

Projekt porządku obrad:

1. Otwarcie XXXV sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy XXXIV i XXXV sesją Rady Miejskiej
w Piastowie.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2041.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa na 2021 rok.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zamknięcie obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Piastowie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Piastowie
/-/
Agata Korczak

Projekty uchwał dostępne na stronie: bip.piastow.pl


 Powrót