XXXV sesja Rady Miejskiej w Piastowie

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję XXXV sesję Rady Miejskiej w Piastowie

Sesja odbędzie się w dniu 5 CZERWCA 2017 r. o godz. 18.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Piastowie (Al. Tysiąclecia 1)

Porządek obrad:

1.    Otwarcie XXXV sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
2.    Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Miasta Piastowa.
3.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu.
4.    Zamknięcie obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Piastowie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie
Agata Korczak


 Powrót