XXX sesja Rady Miejskiej - zawiadomienie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia, że w dniu 22 września 2020 r. o godz. 17.00 odbędzie się XXX sesja Rady Miejskiej w Piastowie.


Projekt porządku obrad:

1. Otwarcie XXX sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej w Piastowie.
4. Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy XXIX i XXX sesją Rady Miejskiej w Piastowie.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piastowa na lata 2020-2041.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa na 2020 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie należności pieniężnych gminy Miasta Piastów do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, których dane są przekazywane do Rejestru Należności Publicznoprawnych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa "W. Witosa 2".
10. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działanie Burmistrza Miasta Piastowa.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
13. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działanie Burmistrza Miasta Piastowa.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji
15. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działanie Burmistrza Miasta Piastowa.
16. Interpelacje i zapytania radnych.
17. Wolne wnioski, sprawy różne i informacje.
18. Zamknięcie obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Piastowie.


Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Piastowie
/-/
Agata Korczak


Projekty uchwał do pobrania: https://bip.piastow.pl/xxx-sesja-rady-miejskiej-w-piastowie

Piastów, 15.09.2020 r.


 Powrót