XXI Sesja Rady Miejskiej

XXI Sesja Rady Miejskiej w Piastowie, odbędzie się w dniu 20.12.2019 r. godz. 17.00 w sali Rady Miejskiej, MOSiR, Al.Tysiąclecia 1.


Projekt porządku obrad:

 • 1. Otwarcie XXI sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
 • 2. Przyjęcie porządku obrad.
 • 3. Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy XX i XXI sesją Rady Miejskiej w Piastowie.
 • 4. Przyjęcie Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Piastowa na lata 2019-2035.
 • 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia planu doskonalenia nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Piastów w roku 2019.
 • 6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zasad i trybu przyznawania wyróżnień i nagród
  za osiągnięcia sportowe uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • 7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe przez zawodników oraz dla osób prowadzących szkolenie tych zawodników w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym.
 • 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa na 2019 rok.
 • 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.
 • 10. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piastowa na lata 2020-2041.
 • a) opinie stałych Komisji Rady Miejskiej,
 • b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piastowa na lata 2020-2041,
 • c) dyskusja,
 • d) opinie Klubów Radnych oraz Radnych,
 • e) głosowanie nad projektem uchwały.
 • 11. Podjęcie Uchwały Budżetowej Miasta Piastowa na 2020 rok.
 • a) opinie stałych Komisji Rady Miejskiej,
 • b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o projekcie Uchwały Budżetowej Miasta Piastowa na 2020 rok,
 • c) dyskusja,
 • d) opinie Klubów Radnych oraz Radnych,
 • e) głosowanie nad projektem uchwały.
 • 12. Przedstawienie wyników kontroli Świetlicy Środowiskowo-Integracyjnej "Dom Jana Pawła II" w Piastowie.
 • 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 • 14. Wolne wnioski, sprawy różne i informacje.
 • 15. Zamknięcie obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Piastowie.


Projekty uchwał: TUTAJ


 Powrót