XVIII Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia, że na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) zwołuje XVIII sesję Rady Miejskiej w Piastowie. Sesja odbędzie się w dniu 19 LISTOPADA 2019 r. o godz. 18.00 w sali Rady Miejskiej w Piastowie, Al. Tysiąclecia 1.

Porządek obrad:
1. Otwarcie XVIII sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
2. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej.
3. Zamknięcie obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Piastowie.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Piastowie
/-/
Janusz Wroński

Projekty uchwał:  https://bip.piastow.pl/xviii-nadzwyczajna-sesja-rady-miejskiej-w-piastowie


 Powrót