XLVIII sesja Rady Miejskiej - zawiadomienie

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia, że w dniu 1 MARCA 2022 r. o godz. 17.00 w trybie ON-LINE odbędzie XLVIII sesja Rady Miejskiej w Piastowie.      

Projekt porządku obrad:
1.    Otwarcie XLVIII sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Miejskiej w Piastowie.
4.    Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy XLVII i XLVIII sesją Rady Miejskiej w Piastowie.
5.    Sprawozdanie z działalności Komisariatu Policji w Piastowie za 2021 rok.
6.    Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie w 2021 roku.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa na 2022 rok.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
10.    Przedstawienie sprawozdań z prac stałych komisji Rady Miejskiej w Piastowie w roku 2021.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów prac stałych komisji Rady Miejskiej w Piastowie na rok 2022.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa „L. Lisa Kuli”.
13.    Interpelacje i zapytania radnych.
14.    Wolne wnioski, sprawy różne i informacje.
15.    Zamknięcie obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej w Piastowie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Piastowie
/-/
Agata Korczak

Piastów, 22.02.2022 r.

Projekty uchwał: https://bip.piastow.pl/xlviii-sesja-rady-miejskiej-w-piastowie-1#cnt
 Powrót