XLIII sesja Rady Miejskiej w Piastowie

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia,
że w dniu 28 grudnia 2017 r. o godz. 18.00
w sali Rady Miejskiej w Piastowie, Al. Tysiąclecia 1
odbędzie się
XLIII sesja Rady Miejskiej w Piastowie

Projekt porządku obrad:

1.    Otwarcie XLIII sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy XLII i XLIII sesją Rady Miejskiej w Piastowie.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa na 2017 rok.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piastowa na lata 2018-2029.
a)    opinie stałych Komisji Rady Miejskiej,
b)    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piastowa na lata 2018-2029.
c)    dyskusja,
d)    opinie Klubów Radnych oraz Radnych,
e)    głosowanie nad projektem uchwały.
8.    Podjęcie Uchwały Budżetowej Miasta Piastowa na 2018 rok.
a)    opinie stałych Komisji Rady Miejskiej,
b)    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o projekcie Uchwały Budżetowej Miasta Piastowa na 2018 rok.
c)    dyskusja,
d)    opinie Klubów Radnych oraz Radnych,
e)    głosowanie nad projektem uchwały.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zdobywania, nabywania i zakupu.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie nadania nazwy PARK NIEPODLEGŁOŚCI parkowi miejskiemu w Piastowie.
11.    Przedstawienie wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Piastowie.
12.    Interpelacje i zapytania radnych.
13.    Sprawy różne i wolne wnioski.
14.    Zamknięcie obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Piastowie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie
Agata Korczak


Projekty uchwał w Biuletynie Informacji Publicznej - czytaj Powrót