XLII sesja Rady Miejskiej w Piastowie - zawiadomienie

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia, że w dniu 28 września 2021 r. o godz. 17.00 w sali Rady Miejskiej w Piastowie, Al. Tysiąclecia 1 odbędzie XLII sesja Rady Miejskiej w Piastowie.    

Projekt porządku obrad:
1.    Otwarcie XLII sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy XLI i XLII sesją Rady Miejskiej w Piastowie.
4.    Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Miejskiej w Piastowie.
5.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXVIII/247/2021 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia
25 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa „W. Witosa - południe”.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piastowa na lata 2021-2041.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa na 2021 rok.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Piastowa”.
9.    Interpelacje i zapytania radnych.
10.    Wolne wnioski, sprawy różne i informacje.
11.    Zamknięcie obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Piastowie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Piastowie
/-/
Agata Korczak


Projekty uchwał dostępne na stronie: https://bip.piastow.pl/xlii-sesja-rady-miejskiej-w-piastowie-1#cnt


 Powrót