Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - Nr 184/ 2024

Burmistrz Miasta Piastowa informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piastowie przy ul. 11 Listopada 8,  klatka A, I p., na tablicy ogłoszeń w terminie 02.07.2024r. – 23.07.2024 r. został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Piastów przeznaczonych do oddania w dzierżawę.


Treść do pobrania:TUTAJ


 Powrót