Włączenie syren w godzinę "W"

UWAGA! W związku z obchodami rocznicowymi wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1-go sierpnia 2022 r. o godz. 17.00 w Godzinę „W”, zostaną włączone syreny systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania na obszarze Miasta Piastowa i będzie wygenerowany treningowo sygnał (będzie to dźwięk ciągły-jednostajny trwający jedną minutę).

Podstawa:  § 10 ust. 3 Rozporządzenia RM z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96). Powrót