VI sesja Rady Miejskiej w Piastowie - zawiadomienie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia, że na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuje VI sesję Rady Miejskiej w Piastowie.

Sesja odbędzie się w dniu 4 lutego 2019 r. o godz. 17.30 w sali Rady Miejskiej w Piastowie, Al. Tysiąclecia 1


Porządek obrad:

  • 1. Otwarcie VI sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
  • 2. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Piastowa na 2019 rok.
  • 3. Zamknięcie obrad VI sesji Rady Miejskiej w Piastowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Piastowie

/-/

Przemysław Worek


Projekty uchwał: bip.piastow.pl/vi-sesja-rady-miejskiej-w-piastowie


 Powrót