A Wersja graficzna
A- A A+

Uwaga na termin ważności kart mieszkańca

UWAGA, Przypominamy, że w czerwcu kończy się termin ważności Kart Mieszkańca Piastowa wydanych w grudniu 2018 r. Wnioski o przedłużenie ważności Karty można składać drogą mailową. W tym celu należy wysłać wiadomość na adres: bilet@piastow.pl. i zatytułować: „Wniosek o przedłużenie ważności karty”. W treści wiadomości prosimy podać imię i nazwisko wnioskodawcy oraz numer Karty Mieszkańca Piastowa.


Do wniosku należy dołączyć kopię pierwszej strony zeznania podatkowego (PIT) za ubiegły rok wraz z potwierdzeniem jego nadania do Urzędu Skarbowego. W przypadku uczniów i studentów należy ponadto dołączyć skan legitymacji z widocznym terminem jej ważności.

Osobiste złożenie wniosku w punkcie będzie możliwe od dnia 25 maja 2020 roku w godzinach:
-  poniedziałek, wtorek 16.00 – 19.00
-  czwartek 8.00 – 14.00.

Wnioski o wydanie nowej Karty Mieszkańca Piastowa należy składać on-line poprzez formularz znajdujący się na platformie piastow.informica.pl .

Wszelkie informacje dotyczące Karty Mieszkańca Piastowa mogą Państwo znaleźć na stronie www.piastow.pl w zakładce Komunikacja.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt na adres: bilet@piastow.pl .

 Powrót