A Wersja graficzna
A- A A+

Termin udostępniania spisu wyborców

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA Piastowa  z dnia 01 października 2018 r. o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborem burmistrza zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.

Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piastowie Zespół Spraw Obywatelskich  Klatka A pokój  nr 2 ul. 11 Listopada 8 na pisemny wniosek wyborcy, w terminie :

•    od 1 października 2018 r. do 12 października 2018 r.

•    w przypadku ponownego głosowania od 15 października 2018 r. do 26 października 2018 r. 

w godzinach pracy urzędu .


 Powrót