RODO - informacja dla interesantów

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 2016 r. L 119) – RODO, publikujemy informację dot. przetwarzania danych interesantów przez Urząd Miejski w Piastowie.

Do pobrania: informacja RODO


 Powrót