Punkt wydawania Karty Mieszkańca - ograniczona obsługa osobista

Szanowni Mieszkańcy, w związku ze zwiększoną liczbą zakażeń koronawirusem od dnia 22.03.2021 r. ograniczona zostanie osobista obsługa interesantów w Punkcie Wydawania Kart Mieszkańca Piastowa.

Wnioski o wydanie Karty Mieszkańca Piastowa lub wyrobienie jej duplikatu należy składać wyłącznie on-line, poprzez platformę Informica. Odbiór karty będzie możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą mailową.

W celu przedłużenia ważności karty, należy wysłać kopię pierwszej strony zeznania podatkowego za ubiegły rok (np. PIT 37, 36) oraz potwierdzenie jego nadania do urzędu skarbowego (w przypadku ucznia lub studenta także kopię legitymacji) na adres: bilet@piastow.pl. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość przedłużenia ważności karty osobiście, w Punkcie Wydawania Kart Mieszkańca Piastowa – Al. Krakowska 4, w następujących godzinach:

Wtorek: 15:00 – 19.00

Środa: 8.00 – 12.00

Informacje dotyczące Karty Mieszkańca Piastowa znajdą Państwo na stronie www.piastow.pl w zakładce Komunikacja.


Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: bilet@piastow.pl.


 Powrót