A Wersja graficzna
A- A A+

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia - 31.07.2019 r. – 21.08.2019 r.

Burmistrz Miasta Piastowa informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piastowie przy ul. 11 Listopada 8, na tablicy ogłoszeń na
I piętrze, został wywieszony, w okresie 31.07.2019 r. –  21.08.2019 r., wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do zbycia.


 Powrót