A Wersja graficzna
A- A A+

Ogłoszenie w sprawie stypendiów sportowych

Działając na podstawie uchwały nr XX/105/2012 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie zasad przyznawania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe przez zawodników w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym informuję, iż w roku bieżącym nie zostaną przyznane wspomniane stypendia. W związku z powyższym wnioski o ich przyznanie nie będą przez Urząd Miejski w Piastowie przyjmowane. Decyzja powyższa podyktowana jest kilkoma czynnikami m.in.:

- bardzo trudna – spowodowana pandemią koronawirusa – sytuacja finansowa Piastowa (zmniejszone wpływy do budżetu),

- spowodowana pandemią koronawirusa trudna sytuacja w sporcie (nie było możliwości rozegrania mistrzowskich zawodów w wielu dyscyplinach sportowych).


Artur Szlapa

Sekretarz Miasta Piastowa


 Powrót