Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie nabycia prawa własności pod drogę publiczną ul. Podstawową

Wojewoda Mazowiecki informuje, że została wydana decyzja nr 132/P/2024 z dnia 20 marca 2024 r, stwierdzająca nabycia  przez Gminę Piastów prawa własności pod drogę ul. Podstawową  dz. 538/3, obręb 05, w Piastowie.

Obwieszczenie w załączeniu


 Powrót