A Wersja graficzna
A- A A+

Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego - ochrona środowiska przed hałasem

Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów linii kolejowych zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne.

Do pobrania: treść obwieszczenia


 Powrót