Obwieszczenie - dot. planu zagospodarowania przestrzennego części Piastowa W. Witosa-południe

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa „W. Witosa-Południe” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzonego na podstawie uchwały Nr XXXVII/247/2021 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Piastowa „W. Witosa-południe”, oraz Uchwałą nr XLII/274/2021 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 28 września 2021 r. zmieniającą Uchwałę nr XXXVIII/247/2021 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa „W. Witosa - południe”.

Do pobrania:
- treść obwieszczenia


 Powrót