Obwieszczenie Burmistrza Miasta Piastowa - PGE

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Piastowa w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy sieci elektroenergetycznej SN-15 KV i nN oraz budowy stacji transformatorowej SN-15 kV/nM na terenie dz. nr ew. 220/6, 242/1, 242/6, 274/3, 274/4 z obrębu 04 położonych przy ul. A.Grottgera, J. Malczewskiego i St. Noakowskiego w Piastowie.

Treść obwieszczenia do pobrania: TUTAJ


 Powrót