Nowe czujniki jakości powietrza w naszym mieście

W ramach wspólnie realizowanego przez Miasto Stołeczne Warszawa i Gminy Partnerskie komponentu e-środowisko projekt pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”, Piastów zyskał dwa nowe czujniki jakości powietrza.

Nowe punkty pomiaru utworzono przy ul. Żbikowskiej 5 i Al. Krakowskiej 20. Czujniki mierzą zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi PM10, PM2,5, a także zanieczyszczenie dwutlenkiem azotu. Dane pomiarowe są dostępne na platformie IoT https://iot.warszawa.pl/ oraz w aplikacji mobilnej Warszawa 19115.

Projekt współfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014-2020. Zakup urządzeń został sfinansowany w 80% ze środków unijnych.

Zachęcamy również do zapoznania się z komunikatem prasowym Miasta Stołecznego Warszawy https://um.warszawa.pl/-/nowe-czujniki-monitoruja-warszawskie-powietrze Powrót