A Wersja graficzna
A- A A+

Nieruchomości do zbycia i dzierżawy

Burmistrz Miasta Piastowa informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piastowie przy ul. 11 Listopada 8, na tablicy ogłoszeń na I piętrze, w okresie od dnia 27.01.2020 r. do dnia 17.02.2020 r. zostały wywieszone wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Piastowa przeznaczonych do zbycia oraz wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.


 Powrót