Nadzwyczajna LX sesja Rady Miejskiej w Piastowie

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia, że na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zwołuje nadzwyczajną LX sesję Rady Miejskiej w Piastowie. Sesja odbędzie się w dniu 29 GRUDNIA 2022 r. o godz. 10.00 w trybie zdalnym.

Porządek obrad:
1.    Otwarcie LX sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
2.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.
3.    Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Piastowa na 2022 rok.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piastowa na lata 2022-2041.
5.    Zamknięcie obrad LX sesji Rady Miejskiej w Piastowie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Piastowie
/-/
Agata Korczak

Projekty uchwał: https://bip.piastow.pl/nadzwyczajna-lx-sesja-rady-miejskiej-w-piastowie#cnt


 Powrót