Nabór uzupełniający ławników do sądów na kadencję 2024-2027

Zgodnie z wnioskiem przekazanym przez Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie, Przewodniczący Rady Miejskiej w Piastowie ogłasza wybory uzupełniające ławników na kadencję 2024-2027 do następujących sądów:

  • Sądu Okręgowego w Warszawie – 3 osoby;
  • Sądu Rejonowego w Pruszkowie – 1 osobę;
  • Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – 3 osoby

TERMIN NA ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW UPŁYWA W DNIU 10 LIPCA 2024 ROKU
Pełna treść ogłoszenia o naborze oraz karta zgłoszenia kandydata na ławnika znajdują się poniżej.


 Powrót