Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Audytor i Kontrola wewnętrzna (3/4 etatu)

Burmistrz Miasta Piastowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Audytor i Kontrola wewnętrzna Urzędu Miejskiego w Piastowie (3/4 etatu)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ Nabór na wolne stanowiska urzędnicze – Audytor i Kontrola Wewnętrzna” w siedzibie Urzędu (Kancelaria)w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres Urzędu: 05-820 Piastów,ul. 11-go Listopada 2 w terminie do dnia 24 października 2022 r.

Dokumentacja na stronie: www.bip.piastow.pl


 Powrót